Ordinær generalforsamling 2019

Til aktionærerne i H+H International A/S

H+H International A/S' ordinære generalforsamling 2019 afholdes

Torsdag den 11. april 2019 kl. 14.30
på Regus Business Centre, Strandvejen 60, 2900 Hellerup, Danmark

Generalforsamlingsdokumenter

Generalforsamlingsprotokollat: Download her

Præsentation: Download her

Fuldstændig redegørelse af stemmeafgivelse: her

Indkaldelse og dagsorden med fuldstændige forslag: Download her

Blanket til bestilling af adgangskort: Download her

Fuldmagts- og brevstemmeblanket: Download her

Den reviderede årsrapport for 2018 på engelsk: Download her

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar for 2018, jf. årsregnskabslovens § 99a på engelsk: Download her

Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse for 2018, jf. årsregnskabslovens § 107b på engelsk: Download her

Gældende vedtægter: Download her

Online tilmelding og afgivelse af hhv. fuldmagt eller brevstemme via H+H Aktionærportalen her

Aktier og stemmerettigheder pr. 19. marts 2019:
Total antal aktier: 17.983.365 stk.
Total antal stemmerettigheder: 17.983.365
Hver aktie har en nominel værdi pa DKK 10 og repræsenterer en stemmerettighed

 
Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, venligst send en e-mail til shareholder@HplusH.com eller send almindeligt brev til H+H International A/S, Lautrupsgade 7, 5. sal, 2100 København Ø.